My imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy image

Administratief beheer

Het beheer van de financiële administratie is waarschijnlijk het meest belangrijke element voor een Vereniging van Eigenaren. Er gaat namelijk nog al wat in om. Zo kunnen de reserves wel oplopen tot tienduizenden euro's. Dan wilt u wel dat hier professioneel mee wordt omgegaan. En wat als uw buurman zijn VvE-bijdragen niet (tijdig) betaalt? Geen leuke klus om hem/haar daar mee te confronteren. Reden genoeg om hiervoor VvE-BeheerPlus in te schakelen.

VvE Basispakket | administratief beheer

 
- Ledenadministratie
* bijhouden ledenregister
* innen ledenbijdragen
* signaleren achterstallige betalingen, nemen van incassomaatregelen
* verstrekken van gegevens bij een eigendomsoverdracht aan notaris
* versturen welkomstbrief aan nieuwe leden
 
- Financiële administratie
* accorderen van facturen en verzorgen van betalingen
* administreren van de bankrekening
* beheren van de reserves en onderhoudsvoorziening
* opstellen van de jaarstukken, balans en exploitatierekening
* opstellen van een begroting en signaleren van overschrijdingen
* treasurybeheer van uw gereserveerde onderhoudsgelden
 
- Verzekeringen
* adviseren bij keuze van verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen volgens de wettelijke
   voorschriften
* laten uitvoeren van een taxatie om de herbouwwaarde te bepalen
* claimen van schadegevallen en begeleiden van de afwikkeling
 
Extra diensten
Op het gebied van administratief beheer kunnen wij nog veel meer voor u betekenen, bijvoorbeeld:
* tussentijds beschikbaar stellen van financiële overzichten
* maandelijks beschikbaar stellen van kopie-dagafschriften
* verzorgen van de salarisadministratie indien de VvE personeel in dienst heeft (bv. een        xxhuismeester)
* jaarlijks afrekenen van de verwarmingskosten