My imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy image

Bestuurlijk beheer

Bent u moe van al die rommelige vergaderingen, waarin nooit eens een besluit wordt genomen? Het begint al bij de voorbereiding; wat komt er op de agenda? Hoeveel stemmen zijn nodig om beslissingen te kunnen nemen? VvE-BeheerPlus brengt helderheid in de vergadering, vanaf de voorbereiding tot de afwikkeling.

U kunt uiteraard kiezen of u zelf een bestuur vormt of dat u ook deze activiteit uitbesteedt aan VvE-BeheerPlus.

 

Overzicht VvE Basispakket | bestuurlijk beheer

 
Verzorgen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
* samenstellen agenda
* toesturen vergaderstukken
* regelen van vergaderlocatie
* voorzitten van de Algemene Ledenvergadering (indien gewenst)
* tijdens vergadering adviseren over bestuurlijke, financiële en onderhoudstechnische zaken
* notuleren
* verzenden notulen naar de leden
* archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk     abvoorgeschreven bewaartermijn.
 
Extra diensten
Op het gebied van bestuurlijk beheer kunnen wij nog veel meer voor u betekenen, bijvoorbeeld:
* organiseren van extra vergaderingen in een jaar
* aanvullend bestuurlijk overleg
* bijeenkomsten ten behoeve van het oprichten van een VvE
* verzorgen van juridische ondersteuning.