My imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy image

Technisch beheer

Overzicht: VvE Basispakket | technisch beheer

- Contractonderhoud en reparatieverzoeken
* contracteren van aannemers en leveranciers voor het contractonderhoud
* toezicht op een goede uitvoering
* coördinatie van reparaties aan algemene ruimtes.
 
- Groot onderhoud
* jaarlijkse inspectie om de conditie van uw gebouw te bepalen en bovendien de voortgang van aahet Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) te volgen
* maken of opvragen van werkomschrijvingen voor het groot onderhoud
* opvragen van offertes en adviseren in de keuze van aannemers en leveranciers voor het groot
eqonderhoud
* contracteren van aannemers en leveranciers en toezicht op een goede uitvoering
* vijfjaarlijks actualiseren van een bestaand Meerjaren Onderhoudsplan.